4.05. - 6.05.2021

Mezinárodní veletrh pro senzoriku, měřící a zkušební techniku


 

Veletrh Sensor+test je mezinárodní veletrh senzorů, snímačů, měřicí techniky, diagnostických a zkušebních zařízení. Každoročně se mohou návštěvníci během tří veletržních dnů přesvědčit o tom, že svět kolem nás je plný snímačů a měřicí techniky, bez kterých se žádné moderní zařízení neobejde. Od automobilu, přes soustruh a mobil až po domácí spotřebiče, všude kolem nás je stále více a více senzorů a snímačů.

 

Dotace CzechTrade NOVUMM KET

Veletrh Sensor+test 2021 bude opět zařazen do dotačního programu agentury CzechTrade, do OPPIK, projekt NOVUMM KET. Malé a střední výrobní podniky se sídlem, pobočkou či provozovnou mimo Prahu mohou čerpat dotaci z evropských fondů až do výše 90 000 Kč. Povinná výše participace firmy je 50 %. Na veletrhubude organizována společná expozice. Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, který zajistí expozici na klíč.

V případě zájmu o účast na společné expozici nás prosím kontaktujte.


Odborná nabídka


  • Senzory: materiály, komponenty, senzory, ovládací prvky, senzorové systémy, senzorické měřicí přístroje, výzkum a vývoj, výroba, odzkoušení, kalibrace
  • Měřicí technika: systémy, hardware a software pro přenos dat, sběr a vyhodnocení dat, laboratorní technika a analyzátory, poradenství, vývoj, zakázková měření
  • Zkušební technika: zkušební systémy, stroje a stavy, součástky a komponenty pro zkušební zařízení, simulační systémy, poradenství, vývoj.

Pro vystavovatele

 

Přihláška na Sensor+Test 2021

CzechTrade  – dotační program NOVUMM KET

 


Pro návštěvníky

 

 

Katalog vystavovatelů

 

 


Pro média

 

Tiskové centrum