11.10. - 13.10.2022

Mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel


 

Vše okolo energetické efektivnosti, techniky chlazení, větrání, klimatizace a tepelných čerpadel – to nabízí mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel Chillventa.

Inovace a trendy z uvedených oborů představuje pravidelně v říjnu na výstavišti v Norimberku kolem tisícovky vystavovatelů. Jedno jestli těsnění, nosiče tepla, ventilátory nebo systémy. Na veletrhu diskutují odborníci z průmyslu, obchodu, z řad odborné veřejnosti, výzkumu a vývoje všechna témata z oborů chlazení, klimatizace, větrání a TČ.

V roce 2020 proběhne virtuální veletrh pod názvem Chillventa eSpecial, “klasický” veletrh ve výstavních halách se uskuteční až v roce 2022.

 

 


Odborná nabídka


  • Chladicí technika
  • Izolační technika
  • Klimatizační technika
  • Technika tepelných čerpadel
  • Technika měření, řízení, regulace
  • Služby pro obor chlazení a klimatizace
  • Odborná fóra a sympozia pro podniky z oboru sanita/topení/klimatizace

Pro vystavovatele

 

Online přihláška na Chillventa 2022 bude k dispozici koncem roku 2020.

 


Pro návštěvníky

 

Plánek výstaviště

 


Pro média

 

Tiskové centrum