26.04. - 28.04.2022

Odborný veletrh mechanické technologie zpracování částic a práškových materiálů


Prášky, granuláty nebo sypké hmoty jsou součástí produktů našeho každodenního života. Všude tam, kde se jako základní materiál nebo surovina používají pevné látky nebo vyrábějí či zpracovávají pevné, práškovité a sypké produkty či granuláty, hrají mechanické technologie klíčovou roli. Suroviny a výchozí materiály je zapotřebí mlít, prosévat, třídit, míchat, čerpat, vážit, skladovat, přidávat. Dále je nutné hotové výrobky z práškových materiálů zhutňovat, granulovat, prosévat, filtrovat, analyzovat, atd. Všechny tyto technologie zpracování jsou prezentovány právě na veletrhu POWTECH.

Veletrh je určen odborníkům z oborů chemie, farmaceutického průmyslu, kosmetiky, kameniva, keramiky, potravinářství, strojírenství a výroby technologických celků, obalové techniky, nanotechnologie, protiexplozní ochrany a bezpečností zařízení.


Odborná nabídka


  • mechanické základní postupy/technologie (zmenšování částic, míchání, drcení, třídění, prosévání, filtrování…)
  • přístroje a technologické komponenty
  • analýza a charakteristika částic
  • nanotechnologie měření, řízení, regulace
  • bezpečností technika

Pro vystavovatele

 

Online přihláška na veletrh


Pro návštěvníky

 

Katalog vystavovatelů


Pro média

 

Tiskové centrum